Själv

Jag vill ständigt vara. Ständigt med mig själv.
Självständig.

Jag vill vara säker. Säker på mig själv.
Självsäker.

Jag vill ha känsla. Känsla för mig själv.
Självkänsla.

Jag vill vara klar. Klar med mig själv.
Självklar.

 

Jag vill ständigt vara. Jag vill vara säker.
Jag vill ha känsla. Jag vill vara klar.

Ständigt med mig själv. Säker på mig själv.
Känsla för mig själv. Klar, med mig själv.

Självständig. Självsäker.
Självkänsla. Självklar.

 

Jag vill ständigt vara. Ständigt med mig själv.
Självständig.

Jag vill vara säker. Säker på mig själv.
Självsäker.

Jag vill ha känsla. Känsla för mig själv.
Självkänsla.

Jag vill vara klar. Klar med mig själv.
Självklar.